System sterowania dla lamp LED

System inteligentnego oświetlenia LightControl przeznaczony jest do sterowania i zarządzania punktami świetlnymi. System umożliwia realizacje oświetlenia o różnym stopniu zaawansowania od dużych parkingów przy marketach, ciągów ulicznych po uliczki osiedlowe, hale produkcyjne, place oraz stacje benzynowe. Architektura sterowania oparta o transmisje radiowa gwarantuje instalacje na istniejących obiektach ponieważ nie wymaga żadnego dodatkowego okablowania.

Najważniejsze cechy systemu to między innymi:

 • Harmonogram nastaw działania pojedynczej lampy lub grup lamp
 • Kontrola i wykrywanie uszkodzonej lampy
 • Status transmisji radiowej
 • Aktualny stan dla poszczególnej lampy (włączona/wyłączona/jasność)
 • Wyświetlanie aktualnej mocy pobieranej przez wszystkie punkty świetlne
 • Ręczna lub automatyczna kontrola jasności świecenia
 • Kalkulator aktualnego zużycia energii elektrycznej.
 • Funkcja kalendarza astronomicznego

Podstawowe dane techniczne:

 • Sterowanie lampami LED o napięciu od 20VDC do 48VDC
 • Zasięg transmisji radiowej między poszczególnymi punktami węzła 200m
 • Możliwość wysterowania do 100 lamp w jednym węźle

Programowanie ustawień sterownika może odbywać się lokalnie z komputera PC lub zdalnie poprzez sieć GSM. Zastosowana transmisja oprócz podstawowej funkcji sterowania lampami umożliwia przesył informacji telemetrycznych z tablic informacyjnych.(monitorowania stanu środowiska, temperatura, itp.)

LightControl to nowe do podejście do sterowania lampami w trosce o środowisko oraz obniżenie realnych kosztów użytkowania instalacji świetlnych.

Przykładowy interface: