Systemy automatyki i elektroniki

Sterownik wyświetlaczy SWC-02
Sterownik służy do sterowania LED-owych wyświetlaczy 7-segmentowych. Można go wykorzystać do sterowania modułów wyświetlaczy.

SCADA

Modbus SCADA to oprogramowanie do akwizycji i wizualizacji danych z systemów sterowania procesami przemysłowymi, systemów inteligentnego budynku, sterowania oświetleniem i innych, w których dane udostępniane są przez protokoły Modbus ASCII, RTU lub TCP bezpośrednio lub przez konwertery.