SCADA

Czym jest Modbus SCADA? Modbus SCADA to oprogramowanie do akwizycji i wizualizacji danych z systemów sterowania procesami przemysłowymi, systemów inteligentnego budynku, sterowania oświetleniem i innych, w których dane udostępniane są przez protokoły Modbus ASCII, RTU lub TCP bezpośrednio lub przez konwertery.
Modbus SCADA umożliwia łatwą integrację ze sterownikami PLC, urządzeniami akwizycji danych, czujnikami i urządzeniami pomiarowymi. Dzięki wbudowanemu serwerowi WWW dane procesowe są dostępne z każdego miejsca przez przeglądarkę w PC, tablecie lub smartfonie.
EKRANY

 • Wiele ekranów pływających
 • Tryb edycji i produkcyjny (run-time)
 • Łatwe tworzenie ekranów
 • Konfigurowalne style obiektów
 • Różne opcje nawigacji między ekranami
 • Kompatybilny z ekranami dotykowymi

KOMUNIKACJA

 • Modbus ASCII/RTU przez łącze szeregowe
 • Modbus TCP poprzez sieć Ethernet
 • Monitor komunikacji
 • Widok bieżącego statusu komunikacji i zbieranych danych

PRZETWARZANIE DANYCH

 •  Łatwa definicja tagów
 • Obsługa różnych funkcji Modbus
 • Wiele typów danych (np. 8-bit, 16-bit, odwrotny porządek bajtów)
 • Funkcje liniowe i nieliniowe do przetwarzania danych
 • Widok funkcji na wykresie
 • Opcja regresji liniowej
 • Opcja kalibracji
 • Kolekcjonowanie danych historycznych
Modbus SCADA wyposażona jest w serwer WWW. Serwer umożliwia dostęp do danych zbieranych z urządzeń z każdego miejsca przez sieć lokalną lub internet. Serwer wyposażony został w mechanizm szablonów i autentykację użytkowników.