Wieże cen

Sterownik wyświetlaczy SWC-02

Sterownik służy do sterowania LED-owych wyświetlaczy 7-segmentowych. Można go wykorzystać do sterowania modułów wyświetlaczy w:

  • zegarach
  • kalendarzach
  • termometrach
  • wieżach cen
  • tablicach informacyjnych
  • tablicach wyników
  • itp

Zmiana wyświetlanej informacji następuje za pomocą dołączanego do sterownika pilota przewodowego (znajdującego się w zestawie), pilota bezprzewodowego lub przy wykorzystaniu łącza szeregowego. W tym drugim przypadku sterownik można sterować za pomocą komputera PC z wolnym portem szeregowym lub specjalnego panelu operatorskiego (kupowanego oddzielnie).